Draft contract

                                                                                                              Contract DIN ……………………

CONTRACT DE INCHIRIERE,

Incheiat astazi …………. intre:

PFA Vasile Doina Claudia, CUI 30844729, avand nr. De ordine in registrul comertului F23/905/2012cu sediul in Bragadiru, Strada Diamantului, nr 116,ap 25 in calitate de proprietar si,

S.C  ……………………. ……… , cu sediul în……………………………………………………………….., înregistratã la Registrul Comertului cu nr…………………….., CUI…………………………, reprezentată legal de………………………………., avand calitatea de……………………………………….., CNP……………………………………………..in  calitate de chirias, nr.telefon……………………………………….

Durata contractului de închiriere este de…….zile, cu începere de la ………….2013,ora…….., si pana la data de ……….. 2013, ora……..Acest contract poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional şi numai cu  renegocierea chiriei.

Produsele  inchiriate sunt:

1…………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………..

Chiriasul se obliga sa respecte urmatoarele conditii:

1. Echipamentul inchiriat  va fi  livrat/ridicat la adresa mentionata pentru comenzile livrate de noi sau ridicat/returnat la sediul nostru din Bragadiru (str.Diamantului, nr.116,Ap.25,judet Ilfov)sau in alt loc stabilit de cele doua  parti contractante.

2. Echipamentul inchiriat va fi returnat la data de ……………… … ora……Intarzierea fara notificare prealabila a proprietarlui da dreptul acestuia  sa perceapa o taxa de penalizare de 30 LEI plus valoarea corespunzatoare tarifului  pentru perioada depasita.

3.Echipamentul inchiriat este destinat agrementului, nu folosirii in scopuri comerciale.

4.Pe perioada de inchiriere, chiriasul nu are voie sa intervina asupra starii tehnice sau reglajelor.

5.Plata echipamentului inchiriat se face cu Ordin de plata ,  cu 2 zile inaintea inceperii perioadei de inchiriere, pentru toata perioada contractata  sau cash la inceputul perioadei de inchiriere.

6.La sfarsitul perioadei de inchiriere  chiriasul va fi de accord cu achitarea contravalorii oricarei defectiuni care ii poate fi imputabila, pentru deteriorarea totala sau partiala, petrecute in perioada de inchiriere.

Prin urmare se vor percepe urmatoarele  taxe :

– pentru  daune minore se va plati contravaloarea chitului de reparatii in valoare de 50 lei;

– pentru daune totale(sfasierea, ruperea sau arderea produselor) se plateste contravaloarea produsului se va achita contravaloarea produsului, conform facturii proforme de achizitie.

7. Pentru returnarea echipamentului inchiriat inainte de data……………………. si ora……, nu se va inapoia contravaloarea corespunzatoare perioadei ramase.

8. Echipamentul inchiriat va fi folosit exclusiv de chirias, sau grupul de clienti din care acesta face parte.

9. Chiriasul este obligat sa foloseasca echipamentul inchiriat in conditii de exploatare normala si sa evite deteriorarea partiala sau totala a echipamentului inchiriat. In caz contrar, proprietarul va putea pretinde despagubirea la valoarea de piata a reparatiei(chit de reparatie -50 ron )sau contravaloarea  echipamentului(subansamblului)lipsa sau distrus.

10. Chiriasul este obligat sa respecte regulile  de siguranta si sa nu lase echipamentul nesupravegheat.

11. Echipamentul inchiriat ramane in proprietatea  PFA  Vasile Doina Claudia pe  toata perioada de inchiriere.

12. Chiriasul este deplin responsabil pentru folosirea echipamentului si riscurile ce pot aparea in perioada de inchiriere.

Proprietarul nu este responsabil  pentru ranirea, accidentarea, sau afectarea in vreun fel a clientului sau a unei terte persoane. Chiriasul are raspunderea integrala pentru daunele de orice natura(materiale, morale, fizice, etc.)provocate unei terte  parti pe durata de valabilitate a contractului.

13.La aparitia oricarei defectiuni survenite pe perioada derularii contractului, chiriasul  are obligatia sa anunte telefonic echipa noastra(la nr de telef 0767.304.009 si 0764.559.888).

14. Chiriasul si grupul din care acesta face parte trebuie sa respecte regulile de maxima siguranta prezentate in manualul de utilizare anexat contractului.

15.Chiriasul se obliga sa stranga si sa adaposteasca  echipamentul inchiriat in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile.In caz de nerespectare se plateste contravaloarea daunelor.

Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, se vor soluţiona pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor de judecată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de închiriere în două exemplare, pentru fiecare parte câte un exemplar.

Chirias,                                                                                                              Proprietar,

Data:

 

 

Proces verbal de predare /primire,

Incheiat asta zi intre FFA Vasile Doina Claudia si ……………………………………………………, conform contract numar………………/……………………. cu ocazia predarii/primirii produselor mai sus mentionate.

………………………………………………………………..declar ca am primit produsele  mentionate in contract in perfecta stare de funcionare si fara defecte majore.

Am predat,                                                                                                                    Am primit,

 

 

Data,

 

Proces verbal pentru luarea la cunostinta a regulior de folosire in  siguranta a spatiilor de joaca gonflabile:

Incheiat asta zi intre FFA Vasile Doina Claudia si ……………………………………………………, conform contract numar………………/……………………. cu ocazia predarii/primirii produselor mai sus mentionate.

………………………………………………………………..declar ca am luat la cunostiinta regulile de folosire ale spatiilor de joaca de mai jos  si imi asum pe propria raspundere orice accident survenit  din nerespectarea lor.

Am predat,                                                                                                                    Am primit,

 

 

1.Nerespectarea instructiunilor specificate poate duce la raniri grave.

2. Tineti produsul la o distanta sigura de cel putin 2m de foc, apa, pereti si alte piedici.

3. Produsul nu poate fi folosit afara pe vreme ploioasa si / sau fulgere sau daca vantul depaseste 40 km / ora.

4. Produsul trebuie sa fie complet umflat inainte sa li se permita copiilor sa se joace in el, si trebuie sa raman complet umflat pana ce toti copiii ies din el.

5. Daca produsul incepe sa se dezumfle, scoateti toti copiii si verificati daca nu este deconectat cablul de alimentare, sau daca nu s-a oprit alimentarea.

6. NU tarati pe suprafete de beton sau pe alte suprafete dure.

7. Pentru a reduce riscul de incendii sau de soc electric, nu folositi suflanta cu vreun dispozitiv de control al vitezei, in stare solida.

8. Verificati stalpii in mod regulat in timpul jocului, pentru a va asigura ca raman sigur in pamant.

9. Husa de transport nu este o jucarie ci este doar pentru stocare si transport.

10.Instalarea trebuie facuta de un adult. Este necesara supravegherea de catre un adult pe toata perioada cat produsul se afla in uz.

11. Varstele si dimensiunile copiilor care se joaca in acelasi timp trebuie sa fie apropiate. Nu este potrivit pentru copii mai mici de 3 ani. Componentele mici pot fi inghitite. Nu lasati copiii nesupravegheati in timpul jocului.

12. Tineti copiii si animalele de companie departe de suflanta

13. Persoanele care au rani sau dizabilitati la cap, gat, spate sau alte parti ale muschilor scheletului, femeile gravide, copiii mici si alte persoane care pot fi susceptibile de raniri in urma caderilor, izbirilor, sau leganarilor nu au voie sa foloseasca produsul.

14. Pantofii, ochelarii, bijuteriile si orice obiecte dure sau ascutite care pot produce raniri, trebuie sa fie scoase inainte de a intra in spatiu de joaca. Hainele largi sau bufante, sau cele care contin cordoane lungi nu ar trebuii purtate in timpul jocului pe acest produs.

15.   Pentru a prevenii innecarea,  copiii nu au voie sa intre in spatiul de joaca  mancand, band, sau mestecand ceva in gura.

16.  Nu se permit luptele, alergarea sau impingerea in interiorul produsului.

17.  NU va aplecati peste margini, langa intrare sau in cazul modelelor care au si tobogan in zona toboganului.

X